Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Turkey (TR) 1,970,128 99.5859%
United States of America (US) 6,912 0.3494%
Lithuania (LT) 768 0.0388%
Germany (DE) 512 0.0259%