Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Jordan (JO) 768 100.0000%