Страна Общий IP-адрес процент
Australia (AU) 7,055,360 99.9384%
United States of America (US) 4,096 0.0580%
Hong Kong (HK) 256 0.0036%