Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Colombia (CO) 52 100.0000%