Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
Russian Federation 28 100.0000%