Quốc gia Tổng số địa chỉ IP Tỷ lệ phần trăm
India (IN) 5,376,913 100.0000%